Burgerboerderij de Patrijs

In 2018 werd op de Brouwketel het zaadje gezaaid van een bijzonder initiatief: Burgerboerderij de Patrijs in Vorden. Joanne woonde toendertijd op de Brouwketel en liep daar Johannes tegen het lijf. De vonk sprong over en ze vertrokken van de Brouwketel, maar wel met de droom om samen een plek te starten die de landbouw een stap in de goede richting brengt.

Toen afgelopen jaar de ooms van Johannes aan hem vroegen of hij de melkveehouderij in Vorden wilde overnemen, aarzelden ze ook niet lang: dit was dé kans om de droom tot uitvoering te brengen. Op dit moment is het een reguliere melkveehouderij, waar de 160 koeien op stal staan en het Engels raaigras het beeld bepaalt. Joanne en Johannes gaan de boerderij transformeren naar een gemengd agro-ecologisch bedrijf. Een divers bedrijf is veerkrachtiger: behalve koeien lopen er straks ook kippen en varkens rond, de melk wordt direct op de boerderij verzuiveld en er wordt groente en fruit verbouwd. Ze werken toe naar het sluiten van kringlopen. Het grondgebruik wordt extensiever, kunstmest en bestrijdingsmiddelen gaan in de ban en het landschap wordt verrijkt met hagen en kruidenrijke graslanden. Op deze manier verbetert de bodemkwaliteit en neemt de biodiversiteit toe.

Ze verduurzamen het landbouwbedrijf en herstellen de binding met de gemeenschap. Tegelijkertijd creëren ze hier een plek waar (startende) boeren kennis en ervaring kunnen opdoen met een toekomstbestendige vorm van landbouw bedrijven. Hiermee geeft Burgerboerderij de Patrijs een sterke impuls aan het verduurzamen van de landbouw.

Burgerboerderij de Patrijs kiest er voor om alle producten van het bedrijf lokaal af te gaan zetten: om zo transportbewegingen te minimaliseren én om een eerlijke prijs voor de producten te kunnen krijgen. Op maximaal 15 kilometer afstand van de boerderij komen diverse onbemande winkels op centrale locaties (zoals in Zutphen, Eefde, Vorden of Lochem) waar je als lid van de boerderij 7 dagen per week je verse producten af kunt halen. Van de melk van eigen koeien maken ze onder andere kaas, boter en yoghurt. Ook leveren ze eieren van eigen kippen, vlees van eigen koeien, en een divers aanbod aan seizoensgroenten en -fruit: van andijvie en peultjes tot aardappelen en aalbessen. Wat ze zelf (nog) niet telen, leveren ze van lokale telers. Het versterkt de verbinding tussen boer en burger: jij weet wat er op je bord ligt, de boer krijgt een eerlijke prijs die het mogelijk maakt rekening te houden met de aarde.

Maar dit kunnen ze niet alleen! De grondprijzen zijn enorm hoog, daarom zijn Joanne en Johannes een crowdfundingcampagne begonnen om een deel van de financiering van de grond te realiseren. Met de bedragen die geleend of geschonken worden, koopt een onafhankelijke stichting grond aan, en stelt dat beschikbaar aan boeren die op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier willen boeren. In eerste instantie aan boeren op deze boerderij, maar op termijn ook aan andere boeren. Johannes en Joanne willen namelijk werken met boeren die bij hen de eerste jaren van hun werkzame leven meer ondernemersvaardigheden opdoen, en ze daarna faciliteren om zelf een eigen boerderij te starten. Ook bijdragen? Kijk op https://depatrijs.eco/stichting-grond-voor-de-patrijs/

Joanne en Johannes

De komende tijd organiseren Joanne en Johannes elke eerste en derde zaterdag van de maand rondleidingen op de boerderij, waarin ze het verleden en het heden van deze bijzondere plek laten zien én je meenemen in de toekomst die zij zien voor deze boerderij. Op https://depatrijs.eco/activiteiten/ kan je je aanmelden voor een rondleiding.