Landgoed

Landgoed de Brouwketel ligt in uiterwaarden van Huissen, vlakbij Angeren. Het landgoed is vernoemd naar de opvallende woonboerderij midden in het open rivierlandschap. Het landgoed omslaat een stukje uniek uiterwaardenlandschap met veel diversiteit en is ongeveer 10 ha groot.

Landgoed De Brouwketel ligt in de Huissensewaard. 

Het landschap

Met dank aan de rijke geschiedenis is het landschap in de Huissense waard heel gevarieerd. Het landgoed bestaat uit een natuurdeel en een landbouwdeel.

De natuur bestaat uit een deel van een oude rivierloop van de Rijn, de Angerense Strang, ligt omringd door wilgenstruweel verscholen en vormt een kleine oase voor vissen, watervogels en af en toe een bezoekende bever. Daarnaast ligt een oud kleigat waar de steenfabriek vroeger klei deponeerde. Door de hooggelegen aarden wal en de bosachtige begroeiing met veel dood staand hout en struiken, vormt het nu een schuil- en woonplaats voor reeën, vossen, spechten en vele andere dieren.

Ook het landbouwgedeelte is heel divers en natuurinclusief. In het door knotwilgen omringd hooiland krijgen typische weidebloemen de kans te groeien en bloeien door dat we niet bemesten. Bovendien maaien we laat, zodat weidevogels de kans hebben te broeden. De akker is in gebruik als zelfoogsttuin en biedt door de vele bloemen (en afwezigheid van bestrijdingsmiddelen) plaats aan bijen en vlinders. Ten slotte is er het erf, met een meer dan 100 jaar oude hoogstam-perenboomgaard. De boomgaard en akker zijn van elkaar gescheiden door een struweelhaag van meidoorns, vlieren en hazelaars. De woning ligt op een oude oeverwal van de vroegere loop van de Neder-Rijn.

Geschiedenis

De Brouwketel heeft een lange geschiedenis. Al sinds de 17e eeuw wordt het genoemd en op kaarten aangegeven. In 1632 lag huis ‘De Brouketel’ aan de strategisch belangrijke verbindingsweg van Arnhem-Huissen naar de Schenkenschanz. Het fungeerde als grenscafé tussen Gelre en Kleef en heeft zijn naam te danken aan het brouwen van bier. In de 17e eeuw speelde het gebouw een belangrijke rol voor de godsdienstbeoefening van de Katholieken in het calvinistische Gelre. De “browkettelse kribb’ tegenover de Brouwketel leidde de rivier van de kade af en zorgde voor landaanwas. In de 19e eeuw hoorden bij de Brouwketel ruim 8 bunder weiden, akkerland, geriefhoutbos, een boomgaard, tuinen en waterpartijen, waaronder een deel van de Angerense Strang aan de westzijde. Die situatie lijkt verrassend op het huidige landgoed!

Na de aanleg van het Pannerdensch Kanaal in 1707 ontstonden hoge rivierstanden en werd naast het ‘hallehuis’ een vloedschuur gebouwd waar bij overstroming het vee werd gestald. In de 20e eeuw was de Brouwketel in gebruik als boerderij, totdat deze in 1982 totaal afbrandde. Theo Hubers herbouwde in 1990 De Brouwketel in oude stijl op een flink verhoogde woerd. Sindsdien is het in gebruik als woonboerderij. Sinds december 2017 is de woning onderdeel van het gelijknamige landgoed.