Burendag was geslaagd!

Op zaterdag 26 september 2020 vierden we Burendag op de Brouwketel. Met bijna 20 niet-bewoners en alle 11 bewoners werkten we samen om het landgoed nog mooier te maken. We gaven de schapen en de geiten een nieuw stuk, verplantten de uitlopers van de aardbeien op de akker, maaiden de wandelpaden rondom de Brouwketel, maakten een stuk van de “poel” (zoals wij hem noemen) vrij van wilgenopschot en we haalden het onkruid weg van de hagen naast de dorpsboomgaard. Om half 5 waren we moe (ik in elk geval) en gingen we richting huis waar onder leiding van Louise gekookt werd voor de hele groep. In de tussentijd werden nog walnoten geraapt en heel veel droogbonen gepeld. We aten heerlijk, zoals vaak, met veel groente uit de tuin en hadden nog appel-stoofpeer-crumble toe.

Groenonderhoud is soms een frustrerend karwei omdat het keer op keer opnieuw gedaan moet worden. “De haag, die hebben we dit jaar toch al gesnoeid?” “Het gras, dat heb ik een week of twee geleden toch nog gemaaid? Of was het 3? Of 4 alweer?” Zo ook met het wilgenopschot in de poel, waar begin dit jaar door de knotgroep uit het dorp een begin mee is gemaakt, en de haag die we rondom de boomgaard hebben geplant. De ondiepe waterpartijen rondom de Brouwketel zijn een leefplek voor veel amfibien, waaronder de zeldzame kamsalamander. Doordat we het wilgenopschot weg halen kan de zon volgend jaar het water weer beter bereiken, dit is belangrijk voor de dieren. Voor kikkers is het ‘s winters belangrijk dat het water minstens 80 cm diep is, terwijl padden en salamanders de winter juist doorbrengen onder stenen of takken. Van omgezaagde bomen laten we dan ook altijd een deel liggen. Zo proberen we ons steentje bij te dragen aan de biodiversiteit rondom de Brouwketel.

Ikzelf (Emma) was bij de haag van de dorpboomgaard vrijmaken aanwezig. In eerste instantie moesten we heel goed zoeken om haagplanten te ontdekken tussen het onkruid, gras en riet dat minstens net zo hoog stond. Later herkenden we de aangeplante planten wat beter en konden ze sneller vinden en vrijmaken. Ditzelfde karwei deden we vorig jaar met burendag (in de stromende regen) ook. Hopelijk hoeven we dit niet jaar op jaar te blijven doen, maar we doen het deze jaren wel om de aanplant wel een goede start geven willen ze het overleven en uitgroeien tot een grote diverse haag. Een haag is goed voor de biodiversiteit en de bijen omdat het schuilplekken en voedsel voor verschillende dieren oplevert. Door de droogte en vraat door reeen zijn meerdere struiken en een aantal bomen helaas dood gegaan. Onze huisgenoot Emil heeft een initiatief ingediend bij Lingewaard Doet voor nieuwe aanplant 🙂 Daarover elders meer.

Het Droombankje in de Dorpsboomgaard vol met meehelpende mensen